Ogrzewanie podjazdów

Użytkowanie w okresie zimowym ulic i chodników zobowiązuje ich zarządców do zabezpieczania przed oblodzeniem oraz zalegającym śniegiem. Standardowo do odśnieżania i odladzania przystępuje się po wystąpieniu opadów lub zamarznięciu deszczu. Im szybciej przystąpimy do oczyszczania nawierzchni tym mniej niebezpieczne będą one dla użytkowników. Należy pamiętać, że źle utrzymane ulice i chodniki mogą szybciej ulegać uszkodzeniom, mogą być również przyczyną wypadków. Najlepszym sposobem na walkę z oblodzeniem i zalegającym śniegiem jest jednak ogrzewanie podjazdów, ulic, chodników i pozostałych nawierzchni, po których poruszają się ludzie i pojazdy, a więc zapobieganie różnego rodzaju wypadkom.

Profesjonalne systemy do usuwania śniegu i lodu mogą być instalowane w każdym miejscu, gdzie konieczne jest uzyskanie czystej powierzchni o dobrej przyczepności.

Dobór mocy

Aby określić moc jednostkową instalacji grzewczej (W/m2) konieczne jest:

  • Określenie strefy klimatycznej, w jakiej jest usytuowany obiekt.
  • Uwzględnienie usytuowania względem obiektów sąsiadujących.
  • Stworzenie zakresu stawianych przed nią wymagań.

Zainstalowane ogrzewanie podjazdów, ulic i chodników powinno posiadać moc nie mniejszą niż 250W/m2 i nie większą od 400 W/m2.

Obliczanie modułu ułożenia kabla grzejnego (M=M)

Obliczanie modułu ułożenia kabla grzejnego

Tabela doboru mocy grzejnej

Zastosowanie Moc grzewcza (W/m2) Kable grzejne Maty
typowa MAX EDIC 18 W/mb EDIC 30 W/mb ETF S/R
Parking samochodowy 250 = 300 300

x

x x
Podjazd do garażu 250 = 300 300

x

x x
Schody niezabudowane 300 = 380 400 x x x
Schody zabudowane 260 = 300 300 x x x
Chodnik 260 = 300 300 x x x
Most = Wiadukt izolowany 260 = 300 300 x x x
Most = Wiadukt nie izolowany 300 = 380 400 x x x
Rampa izolowana 260 = 300 300 x x x
Dach 260 = 300 300 x x x

 

Montaż instalacji

Kable grzejne układamy równomiernie pod powierzchnią gruntu. Tam, gdzie zlokalizowane będą parkingi, chodniki, drogi dojazdowe itp. układamy instalacje na całej powierzchni (rys. 3). W przypadku niewielkich powierzchni do ogrzewania (podjazdy do garażu, ścieżki itp.) układamy kable pod powierzchnią czynną (rys. 2).

ogrzewanie podjazdów - układanie kabli pod powierzchnią czynną
rys. 2

ogrzewanie podjazdów - układanie instalacji na całej powierzchni
rys 3

Kable muszą być zamontowane do podłoża odpowiednią taśmą montażową lub siatką (siatka przeciwskurczowa). Duże powierzchnie należy podzielić na mniejsze przez wykonanie odpowiednich szczelin dylatacyjnych. W wylewce betonowej należy również pod kablami ułożyć siatkę przeciwskurczową. Zasady wykonania dylatacji w powierzchniach zewnętrznych oraz stosowania siatek przeciwskurczowych określają normy ogólnobudowlane. Kabel układamy w poszczególnych polach, powstałych z podziału dylatacją, aby uniknąć przeprowadzenia kabla przez szczelinę dylatacyjną. W przypadku nawierzchni, w których zostały zabudowane studzienki przepływowe lub kanały odpływowe, niezbędne jest ich zabezpieczenie przed zamarzaniem odprowadzanej przez nie wody. Dotyczy to studzienek i kanałów o konstrukcji betonowej, stalowej, wykonanej z tworzyw sztucznych. W takich przypadkach możemy wykorzystać kable stosowane do ogrzewania nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa

Wykonując ogrzewanie podjazdów i ulic asfaltowych, należy pamiętać, że nawierzchnia powinna mieć grubość minimum 5 cm, licząc od górnej powierzchni kabli. Przed położeniem asfaltu kable należy przykryć warstwą piasku, która ochroni je przed przegrzaniem. Grubość poszczególnych warstw przedstawia rys. 4.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Kabel pod nawierzchnią z kostki brukowej powinien być ułożony blisko kostki. W tej instalacji stosujemy pośrednio warstwę piasku o grubości 2-3 cm. Grubość poszczególnych warstw przedstawia rys. 5.

Nawierzchnia betonowa

Kabel pod nawierzchnią betonową układamy w wylewce betonowej o grubości minimum 5 cm. Wylewka betonowa powinna spełniać normy PN-86/B-06250. Grubość poszczególnych warstw przedstawia rys. 6.

ogrzewanie podjazdów - grubość warstw

[ do góry ]