Ogrzewanie rynien i podjazdów

Wykorzystanie energii elektrycznej do eliminowania śniegu i lodu z powierzchni dachów, rynien, rur spustowych i nawierzchni jest najlepszą i najskuteczniejszą metodą ze wszystkich obecnie stosowanych w okresie zimowym.

Tradycyjne metody podejmowane po wystąpieniu opadów i oblodzeniu są mało efektywne. Zalegający śnieg i lód są przyczyną powstawania uszkodzeń ciągów pieszych, jezdnych, instalacji, konstrukcji. Są zagrożeniem dla zdrowia i życia ich użytkowników.

Co możemy zagwarantować?

  • efektywne wykorzystanie mocy przy zastosowaniu właściwych systemów sterowania.
  • dostosowanie efektywności systemu do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu, pełną drożność rynien, rur spustowych, brak nawisów lodowych i zalegania śniegu.
  • suche, pozbawione śniegu i lodu nawierzchnie schodów, ramp, podjazdów do garaży, dróg dojazdowych, parkingów, mostów, kładek dla pieszych...
  • niskie koszty eksploatacji.
  • brak zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Przewody THERMO SWITCH

Orientacyjne zapotrzebowanie mocy grzejnej w instalacjach ochrony przeciwoblodzeniowej:

obiekt moc jednostkowa
wjazdy do garaży, podjazdy 250-300 W/m2
schody zewnętrzne 200-300 W/m2
chodniki, ścieżki, drogi podjazdowe 180-200 W/m2
tarasy 250-300 W/m2
rynny o szerokości do 150mm, rury spustowe o śr. do 150mm 30-60 W/m2
krawędzie dachów, rynny i spusty powyżej 150mm 200-300 W/m2