Ogrzewanie rynien i podjazdów

     Wykorzystanie energii elektrycznej do eliminowania śniegu i lodu z powierzchni dachów, rynien, rur spustowych i nawierzchni jest najlepszą i najskuteczniejszą metodą ze wszystkich obecnie stosowanych w okresie zimowym.

     Tradycyjne metody podejmowane po wystąpieniu opadów i oblodzeniu są mało efektywne. Zalegający śnieg i lód są przyczyną powstawania uszkodzeń ciągów pieszych, jezdnych, instalacji, konstrukcji. Są zagrożeniem dla zdrowia i życia ich użytkowników.

 

Co możemy zagwarantować?

- efektywne wykorzystanie mocy przy zastosowaniu właściwych systemów sterowania.

- dostosowanie efektywności systemu do aktualnych warunków atmosferycznych.

- kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu, pełną drożność rynien, rur spustowych, brak nawisów lodowych i zalegania śniegu.

- suche, pozbawione śniegu i lodu nawierzchnie schodów, ramp, podjazdów do garaży, dróg dojazdowych, parkingów, mostów, kładek dla pieszych...

- niskie koszty eksploatacji.

- brak zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Przewody THERMO SWITCH

Orientacyjne zapotrzebowanie mocy grzejnej w instalacjach ochrony przeciwoblodzeniowej:

obiekt moc jednostkowa
wjazdy do garaży, podjazdy 250-300 W/m2
schody zewnętrzne 200-300 W/m2
chodniki, ścieżki, drogi podjazdowe 180-200 W/m2
tarasy 250-300 W/m2
rynny o szerokości do 150mm, rury spustowe o śr. do 150mm 30-60 W/m2
krawędzie dachów, rynny i spusty powyżej 150mm 200-300 W/m2