Ogrzewanie rynien

Instalacje na dachach = rynnach i rurach spustowych

Systemy przeciwoblodzeniowe, których głównym zadaniem jest ogrzewanie rynien, skutecznie likwidują nagromadzony śnieg i lód. Zapewniają drożność systemów rynnowych oraz zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowej i elewacji budynku mogących powstawać w wyniku działania zamarzniętej wody (rys. 8).

 

Systemy antyoblodzeniowe Thermoval

Zalety

  • Pełna drożność rynien i rur spustowych.
  • Kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu.
  • Brak nawisów lodowych i zalegania śniegu.
  • Ograniczenie kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków.
  • Eliminacja obciążenia rynien i rur spustowych.
  • Zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu.

Zastosowanie

Systemy przeciwoblodzeniowe można instalować na niemal wszystkich dachach, likwidując nagromadzony śnieg i lód. Systemy grzewcze gwarantują drożność rynien i rur spustowych, zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowych i elewacji budynków (rys. 9 i 10). Na dachach o dużym nachyleniu stosowane są progi zapobiegające zsuwaniu się śniegu. Należy w takich przypadkach zastosować ogrzewanie dolnej powierzchni dachu.

Dobór mocy ogrzewania rynien

Aby określić moc jednostkową instalacji grzewczej (W/mb) konieczne jest:

  • Określenie strefy klimatycznej, w jakiej jest usytuowany obiekt.
  • Uwzględnienie usytuowania w stosunku do stron świata.
  • Przeanalizowanie konstrukcji dachu, rynny, rury spustowej.

Dobrana moc jednostkowa powinna zawierać się w granicach 30 -50 W/mb rynny lub rury spustowej.

Maksymalna moc jednostkowa zależy także od materiału z jakiego wykonana jest rynna. Dla dużych powierzchniowo rynien wewnętrznych na dachach wielospadowych należy dobierać moc jednostkową w zakresie 200 - 300 W/m2.

Wartość mocy jednostkowej zależy również od tego czy pod powierzchnią dachu znajduje się warstwa termoizolacji. Dla dachów z termoizolacją należy przewidzieć większą moc jednostkową. Obliczenie właściwej mocy dla instalacji dachowej możemy wykonać korzystając z tabeli 2.

TABELA 2 DOBORU MOCY GRZEWCZEJ

Zastosowanie Moc grzewcza (W/mb) Kable grzejne
typowa MAX EDIC 18 W/mb EDIC 30 W/mb
Rynna = rura spustowa 30 - 40 50

x

x
Metalowa = dach zimny        
Rynna = rura spustowa 40 - 50 50 x x
Metalowa = dach ciepły        
Rynna = rura spustowa 30 - 40 40 x x
Plastikowa = dach zimny        
Rynna = rura spustowa 35 - 40 40 x x
Plastikowa = dach ciepły        
Rynna drewniana 30 - 35 35 x x

 

Instalacja w rynnach i rurach spustowych

W przypadku typowych konstrukcji dachów z rynnami skrajnymi, maksymalna wartość mocy jednostkowej zależy od materiału z jakiego wykonana jest rynna. Dane zostały przedstawione w tabeli 2. Dla rynien stalowych przewiduje się najwyższą wartość mocy jednostkowej, a dla plastikowych niższą. Różne wartości mocy związane są z przewodzeniem, a więc odbiorem ciepła przekazywanego przez kabel grzejny.

W rynnach wewnętrznych o dużych szerokościach należy dobrać moce jednostkowe takie jak dla instalacji przeciwoblodzeniowych ziemnych (tabela 1). Kabel układamy zgodnie z obliczonym modułem, równomiernie na całej powierzchni rynny.

 

Montaż

montaż ogrzewania rynien

W typowych rynnach o przekroju okrągłym kabel mocujemy do rynny wykorzystując taśmę montażową. Taśma mocowana jest do obrzeża rynny. Zaleca się zachowanie 30 - 50 cm odległości pomiędzy sąsiednimi odcinkami taśmy. Montaż kabla w rurach spustowych wykonujemy tez przy wykorzystaniu taśmy. Konstrukcją nośną może być łańcuch lub linka. Materiał, z którego wykonany jest łańcuch powinien być odporny na korozję. Zamiast łańcucha można zastosować linkę wykonaną z wytrzymałego na zerwanie materiału. Uchwyty z taśmy montażowej są montowane do łańcucha przy zachowaniu 30 - 50 cm odległości pomiędzy sąsiednimi uchwytami. Zadaniem uchwytów jest zachowanie dystansu pomiędzy dwoma odcinkami kabla. W rurach spustowych odprowadzających wodę bezpośrednio na powierzchnię gruntu, kabel może być zainstalowany około 5 -10 cm przed końcem rury. W przypadku rury odprowadzającej wodę do kanalizacji ściekowej, kabel powinien być ułożony około 1,0 - 1,5 m poniżej poziomu gruntu (rys. obok).

Rynny i rury spustowe wewnętrzne występują na dachach wielospadowych. Rynny są różnej szerokości i wykonane najczęściej z betonu. Pokrycie ich powierzchni może być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, plastiku, itp. Kabel grzejny układamy równomiernie na dnie rynny. Moduł ułożenia kabla nie może być mniejszy niż 5cm. Sposób zamocowania zależy od materiału z jakiego została wykonana rynna. Wykorzystujemy w tym celu uchwyty z taśmy klejone, lutowane lub mocowane wkrętem.

Montując kabel grzejny na powierzchni dachu, układamy kable na części dachu przylegającej do rynny. Powinien być ułożony w postaci pętli przebiegającej wzdłuż linii spadku dachu. Dolne fragmenty pętli kabla grzejnego należy umieścić w rynnie (jeżeli nie ma zamontowanej instalacji przeciwoblodzeniowej). Jeżeli jest zamontowana, to dolne fragmenty kabla powinny być zamocowane przy krawędzi rynny. Do zamocowania wykorzystujemy uchwyty z taśmy.

Montaż systemu zalecany jest w każdym miejscu, ale przede wszystkim w regionach, gdzie mamy do czynienia z intensywnymi opadami śniegu oraz długimi okresami niskich temperatur. Zaleca się również ogrzewanie rynien i dachów przebiegających nad chodnikami, pasażami, deptakami i innymi ciągami pieszymi, którymi codziennie przechodzą setki osób, aby wyeliminować ryzyko powstawania niebezpiecznych sopli lodowych czy zalegania grubej pokrywy śniegu. Odpowiednie zabezpieczenie dachów jest obowiązkiem właścicieli budynków, a za niedopełnienie podstawowych czynności grożą surowe kary. Warto więc zadbać o to, aby śnieg i lód nie stanowiły dla nas problemu w tym sezonie.