Systemy antyoblodzeniowe - dobór

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PRZECIWOBLODZENIOWE - KABLE GRZEJNE


 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Zastosowanie

Zimowa eksploatacja nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego i pieszego związana jest z koniecznością zabezpieczenia ich przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu. Tradycyjne metody podejmowane są po wystąpieniu opadów i oblodzeniu nawierzchni. Zalegający lód i śnieg są przyczyną powstawania uszkodzeń nawierzchni i wypadków. Są również przyczyną niedrożności instalacji rynnowych. Spadające sople stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów. Zastosowanie systemów przeciwoblodzeniowych zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom ciągów kołowych i pieszych, obniża zdecydowanie koszty eksploatacji i konserwacji.

Systemy przeciwoblodzeniowe AEG zabezpieczają przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu.

 • Schody zewnętrzne, kładki, chodniki
 • Parkingi, rampy, mosty, wiadukty, podjazdy do garaży
 • Krawędzie dachów, rury spustowe, rynny

 

Zalety

Zastosowanie energii elektrycznej do usuwania lodu i śniegu jest bardzo dobrym, skutecznym rozwiązaniem, nie powodującym zagrożenia dla środowiska naturalnego, które możemy wykorzystać praktycznie w każdych warunkach.

Nowoczesny system przeciwoblodzeniowy gwarantuje:

 • Dostosowanie wydajności do aktualnych warunków atmosferycznych
 • Bezpieczeństwo użytkowania
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Brak zagrożenia dla środowiska naturalnego

 

System sterowników gwarantuje efektywne wykorzystanie mocy. Stosowne zabezpieczenia gwarantują ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.

OGRZEWANIE SCHODÓW * RAMP * MOSTÓW * WIADUKTÓW

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być także instalowane w konstrukcjach usytuowanych nad powierzchnią gruntu. takie konstrukcje są szczególnie narażone na występowanie niekorzystnych zjawisk, związanych z okresem zimowym. Dostęp zimnego powietrza nad i pod konstrukcją zwiększa ryzyko jej oblodzenia.

Zastosowanie
Przeciwoblodzeniowy system można stosować do zabezpieczania nawierzchni schodów, ramp, mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych i innych. Przy instalowaniu kabli należy stosować termoizolację. Pozwoli ona na uniknięcie dużych strat ciepła.

Zalety

 • Bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych.
 • Oszczędność czasu i energii zużytej do odśnieżania.
 • Ograniczenie kosztów związanych z naprawą nawierzchni.
 • Ochrona środowiska.
 • Zapobieganie przyczynom a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu.
 • Eliminacja dodatkowego obciążenia konstrukcji śniegiem i lodem.

 

Dobór mocy
Aby określić moc jednostkową instalacji grzewczej (W/m2) konieczne jest:

 • Określenie strefy klimatycznej, w jakiej jest usytuowany obiekt.
 • Uwzględnienie usytuowania względem obiektów sąsiadujących.
 • Stworzenie zakresu stawianych przed nią wymagań.

 

Instalacja powinna posiadać moc nie mniejszą niż 250 W/m2 i nie większą od 400 W/m2 (tabela 1).

INSTALACJE W SCHODACH ZEWNĘTRZNYCH

Schody zewnętrzne możemy podzielić na:

 • Schody zabudowane (bez dostępu powietrza od spodu)
 • Schody niezabudowane (z dostępem powietrza od spodu)

 

W schodach niezabudowanych należy wykonać termoizolację, która zminimalizuje wpływ zimnego powietrza na konstrukcję. Przy obliczaniu długości kabla grzejnego, niezbędnej do zainstalowania, jednostkowej mocy, należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości stopni. Wynika to ze sposobu ułożenia kabla grzejnego, który będzie przebiegał również po powierzchni podstopni.

W schodach zewnętrznych kable grzejne należy ułożyć równolegle wzdłuż dłuższego boku stopni. Ponieważ pionowe ściany (podstopnie) nie są ogrzewane, skrajne odcinki kabla grzejnego należy ułożyć blisko krawędzi stopni. Takie rozwiązanie zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni schodów. Jeżeli po wykonaniu instalacji pozostanie nadmiar kabla, zalecane jest jego ułożenie na powierzchni przed schodami. Przy układaniu instalacji w istniejącej konstrukcji, należy w podłożu wykonać bruzdę pod kabel grzejny. Po ułożeniu kabla wykonujemy wylewkę o grubości 3-5 cm. Na wylewce układamy terakotę lub inny rodzaj materiału (np. gres, marmur).

[ do góry ]

INSTALACJA NA RAMPACH = KŁADKACH = MOSTACH = WIADUKTACH

Kabel grzejny należy umieścić na całej powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia przez oblodzeniem. Jeżeli konstrukcje nie posiadają termoizolacji to należy ją ułożyć. Nie wolno układać kabla na szczelinach dylatacyjnych oraz szczelinach wynikających z konstrukcji.

Jeżeli w przekroju konstrukcji niezbędna jest warstwa paraizolacyjna (izolacja przeciwwilgociowa) to powinna być ułożona. Kable nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z warstwą paraizolacyjną. Podobnie postępujemy w przypadku zastosowania warstwy termoizolacyjnej. Kable nie mogą być ułożone bezpośrednio na niej.

Regulacja temperatury systemu ogrzewania

Do sterowania elektrycznym systemem ogrzewania przeciwoblodzeniowego należy stosować odpowiednie sterowniki firmy AEG. (wyboru właściwego zestawu sterowników dokonuje projektant). Urządzenia, które stosujemy przy instalacjach montowanych na schodach, rampach, mostach, wiaduktach, chodnikach, parkingach, podjazdach, dachach i w rynnach, rurach spustowych.

[ do góry ]

RUROCIĄGI - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZED ZAMARZANIEM

[ do góry ]

GALERIA ZDJĘĆ

Ogrzewany podjazd

Ogrzewany podjazd do garażu