Systemy antyoblodzeniowe firmy THERMOVAL

     Oferta THERMOVAL obejmuje przewody i maty grzejne specjalnej konstrukcji. Przewody grzejne przeznaczone są do ochrony rynien, rur spustowych i krawędzi dachów, jak też do ochrony ciągów komunikacyjnych. Maty grzejne stosujemy do ochrony wjazdów do garaży, podjazdów oraz niewielkich powierzchni wokół zabudowań. Konstrukcja maty grzejnej ułatwia wykonanie instalacji, a jej moc jest wystarczająca dla większości zadań ochrony przeciwoblodzeniowej. Moc grzejna przewodów i mat THERMOVAL do instalacji zewnętrznych jest dobrana w sposób zapewniający skuteczne działanie w ciężkich warunkach zimowych. Przewody grzejne TV HCD 10 o obciążalności 18 lub 30 W/mb mogą być odpowiednio skonfigurowane w zależności od wyliczonego zapotrzebowania mocy, umożliwiającej swobodny odpływ wody powstałej ze stopionego śniegu (np. 2 przewody po 30 W dają moc 60 W/mb). Drożność systemu odprowadzania wody będzie gwarantem, że na rynnach nie pojawią się niebezpieczne sople. Należy pamiętać o podstawowych zasadach doboru mocy i długości przewodów oraz ich instalowania:

 • przewód powinien być zainstalowany w rynnie i rurze spustowej a w wybranych miejscach, również na połaci dachowej znajdującej się bezpośrednio nad rynną
 • unikamy zbędnych pętli, przewody układamy prostoliniowo, równolegle do siebie
 • w rurach spustowych przewód instalujemy centralnie
 • przewody muszą być zamontowane w sposób pewny i trwały
 • przewód musi być odpowiednio dłuższy tak, aby sięgnąć ok. 1 metr poniżej poziomu gruntu (strefa zamarzania) w przypadku rur spustowych odprowadzających wodę do instalacji kanalizacyjnej.

Praca systemu THERMOVAL zabezpieczającego przed zamarzaniem rur spustowych i rynien musi być kontrolowana przez następujące elementy sterowania:

 • regulator temperatury
 • czujnik wilgotności do montażu w rynnie
 • zewnętrzny czujnik temperatury

System do ochrony przed śniegiem i lodem podjazdu garażowego lub powierzchni płaskich, jak ciągi komunikacyjne, parkingi itp. Musi być kontrolowany przez:

 • regulator temperatury

oraz opcjonalnie:

 • czujnik temperatury i wilgotności do gruntu (najazdowy) lub
 • czujnik temperatury i wilgotności do montażu w gruncie (lekkiej konstrukcji)

Właściwe zaprojektowanie oraz wykonanie systemu ogrzewania przeciwoblodzeniowego, składającego się z mat, przewodów grzejnych stałooporowych lub przewodów grzejnych samoregulujących wraz z w/w elementami sterowania, jest podstawą do objęcia instalacji pełną gwarancją producenta. Tylko kompletny system przeciwoblodzeniowy zapewni użytkownikom komfort oraz długi czas bezawaryjnej pracy.

Dobór elementów sterowania systemem ochrony przeciwoblodzeniowej należy powierzyć autoryzowanemu Partnerowi THERMOVAL, a konstrukcję powinien wykonać uprawniony elektryk. 

Maty grzejne TV HMO

Maty grzejne zasilane jednostronnie. Systemy przeciwoblodzeniowe - ochrona nawierzchni zjazdów, podjazdów, chodników, tarasów, schodów.

Dane techniczne:

 • moc jednostkowa - 300 W/m2
 • szerokość maty - 50 cm
 • powierzchnia - od 1,0 m2 do 16 m2
 • grubość maty - 6,1 mm
 • długość przewodu zasilającego - 4mb
 • element grzejny - żyła wielodrutowa
 • izolacja - poliamid + teflon + PCV
 • montaż w warstwie kleju lub wylewce

 

Maty grzejne TV HMO 300 W/m2 − zasilanie jednostronne ~230V

Powierzchnia
[m2]
Wymiary
[m]
Moc
[W]
Cena katalogowa
brutto [zł]
Cena promocyjna
brutto [zł]
1,00 0,5 x 2 300 260,00 234,00
1,50 0,5 x 3 450 330,00 297,00
2,00 0,5 x 4 600 400,00 360,00
3,00 0,5 x 6 900 500,00 450,00
4,00 0,5 x 8 1200 599,00 539,00
5,00 0,5 x 10 1500 799,00 719,00
6,00 0,5 x 12 1800 945,00 850,00
7,00 0,5 x 14 2100 1047,00 942,00
8,00 0,5 x 16 2400 1150,00 1035,00
10,00 0,5 x 20 3000 1390,00 1251,00
12,00 0,5 x 24 3600 1690,00 1521,00
14,00 0,5 x 28 4200 2415,00 2173,00
16,00 0,5 x 32 4800 2625,00 2362,00

[ do góry ]


 

Przewody grzejne THERMOVAL TV SHTV

Systemy przeciwoblodzeniowe - ochrona nawierzchni zjazdów, podjazdów, chodników, tarasów, schodów, rynien, rur spustowych, hydrantów, instalacji rurowych, zbiorników.

Przewody TV SHTV20 W/mb

Dane techniczne:

 • moc jednostkowa - 20 W/mb
 • długość - od 7,5 do 195 mb
 • moc - od 150 do 3960 W
 • grubość maty - 6,1 mm
 • długość przewodu zasilającego - 4mb
 • element grzejny - żyła wielodrutowa
 • izolacja -ciepłolubny PVC + Tefzel® - odporna na uszkodzenia mechaniczne
 • montaż w instalacjach zewnętrznych
 • odporny na promieniowanie UV

 

Przewody grzejne TV SHTV - 20 W/mb - zasilanie jednostronne ~230V

Długość [mb] Moc [W] Cena katalogowa
brutto [zł]
Cena promocyjna
brutto [zł]
4,0 80 99,00 89,00
7,50 150 139,00 125,00
12,50 250 189,00 170,00
18,50 370 229,00 206,00
25,00 500 275,00 247,00
31,00 670 340,00 306,00
40,00 790 415,00 373,00
50,00 1000 475,00 427,00
60,00 1180 550,00 495,00
70,00 1400 660,00 594,00
85,00 1740 785,00 706,00
100,00 2000 930,00 837,00
120,00 2420 1.110,00 999,00
135,00 2810 1.255,00 1129,0
150,00 3140 1.379,00 1241,00
170,00 3470 1.635,00 1.470,00
195,00 3960 1.880,00 1.690,00

Przewody TV SHTV 30 W/mb

Dane techniczne:

 • moc jednostkowa - 30 W/mb
 • długość - od 6 do 160 mb
 • moc - od 180 do 4800 W
 • grubość maty - 6,1 mm
 • długość przewodu zasilającego - 4mb
 • element grzejny - żyła wielodrutowa
 • izolacja -ciepłolubny PVC + Tefzel® - odporna na uszkodzenia mechaniczne
 • montaż w instalacjach zewnętrznych
 • odporny na promieniowanie UV

 

Przewody grzejne TV SHTV - 30 W/mb - zasilanie jednostronne ~230V

Długość [mb] Moc [W] Cena katalogowa
brutto [zł]
Cena promocyjna
brutto [zł]
6 180 169,00 152,00
10 300 199,00 179,00
16 480 299,00 269,00
21 630 359,00 323,00
25 750 415,00 373,00
32 960 510,00 459,00
41 1230 625,00 562,00
49 1470 730,00 657,00
57 1710 820,00 738,00
70 2100 975,00 877,00
82 2460 1.115,00 1003,00
98 2940 1.285,00 1156,00
112 3360 1.470,00 1323,00
125 3750 1.610,00 1449,00
140 4200 1.960,00 1.765,00
160 4800 2.050,00 1.845,00

 

Przewód grzejny o specjalnej konstrukcji, przeznaczony do ochrony, dachów, rynien, rur spustowych, instalacji rurowych, hydrantów, kanalizacji, zbiorników, chodników, podjazdów, parkingów itp. W systemie przeciwoblodzeniowym można zastosować regulator ETO 2 wraz z czujnikiem wilgotności i temperatury ETOG 55 (do gruntu) lub czujnikiem wilgotności ETOR − 55 (do dachów i rynien) i czujnikiem powietrza ETF 744/99. Alternatywą jest regulator TR 1773 z rynnowym czujnikiem wilgotności i temperatury TC 3354 lub gruntowym czujnikiem wilgotności i temperatury TC 3352. Do instalacji rurowych można zastosować regulator temperatury TVR 291.

[ do góry ]


 

Przewody grzejne THERMOVAL TV WT BR Thermo Switch - zestaw z kontrola temperatury

Systemy przeciwoblodzeniowe - ochrona instalacji rurowych, hydrantów, siłowników, profili bram wjazdowych.

Dane techniczne:

 • moc jednostkowa - 17 W/mb
 • długość - od 2 do 49 mb
 • moc - od 34 do 833 W
 • długość przewodu zasilającego - 3mb z wtyczką
 • urządzenie kontrolne - Thermo Switch - włączenie poniżej +3oC - wyłączenie powyżej +6oC
 • element grzejny - żyła wielodrutowa
 • izolacja - poliamid + FEB - nie jest odporna na promieniowanie UV
 • izolacja powierzchni ogrzewanej jest niezbędna

Kompletny zestaw do ochrony instalacji rurowych przed zamarzaniem.

 

Zestaw do ochrony rur TV Thermo Switch 15W/m - zasilanie jednostronne ~230V

Długość [mb] Moc [W] Cena katalogowa
brutto [zł]
Cena promocyjna
brutto [zł]
2 30 129,00 110,00
4 60 179,00 150,00
5 75 199,00 169,00
6 90 199,00 169,00
8 120 210,00 180,00
10 150 240,00 205,00
12 180 260,00 220,00
14 210 280,00 240,00
15 225 290,00 245,00
18 270 320,00 270,00
20 300 335,00 285,00
24 360 360,00 305,00
25 375 399,00 340,00

[ do góry ]


 

Przewody grzejne samoregulujące THERMOVAL TV ESLR

Moc grzejna przewodu samoregulującego rośnie wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. Podane w tabeli moce przewodów odnoszą się do pomiarów wykonanych w temperaturze +10oC. Spadek temperatury otoczenia o 5oC - to wzrost mocy jednostkowej przewodu o 2 W/mb. Przewody samoregulujące sa głównie stosowane do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów i ochrony przed zamarzaniem instalacji rurowych, rynien, rur spustowych, konstrukcji itp. W ich strukturze wykorzystano specjalnie wykonany polimer grzewczy, posiadający właściwość zmiennej mocy w funkcji temperatury. Możliwe jest przycinanie przewodu na dowolne długości, co dla wielu rozwiązań jest idealnym rozwiązaniem (np. w ogrzewanie krótkich odcinków, rur, armatury czy urządzeń kontrolno - pomiarowych).

Dane techniczne:

 • moc jednostkowa - 10, 15, 20, 25, 30, 40 W/mb
 • wymiary - przedstawiono w tabelce
 • element grzejny - polimer grzewczy
 • warstwa ochronna elementu grzewczego wykonana z plastycznego elastomeru
 • izolacja wewnętrzna - poliolefina
 • ekran uziemiający
 • izolacja zewnętrzna  - odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV

 

 

Wymiary [mm] Cena netto [zł] / 1mb Cena brutto [zł] / 1mb

Przewody TV ESLR 10 10W/mb rolka 100mb

8,00 x 5,50 26,83 33,00

Przewody TV ESLR 15 15W/mb rolka 100mb

8,00 x 5,50 27,24 33,50

Przewody TV ESLR 20 20W/mb rolka 100mb

13,50 x 5,50 28,45 35,00

Przewody TV ESLR 24 24W/mb rolka 100mb

10,50 x 5,50 29,07 35,75

Przewody TV ESLR 30 30W/mb rolka 100mb

           13,50 x 5,50 30,89 38,00

Na zamówienie i po dokonaniu przedpłaty oferujemy przewody samoregulujące, które mogą pracować:

 • w agresywnym chemicznym środowisku
 • w wysokich temperaturach (do +200oC)
 • w niskich temperaturach (do -50oC)

[ do góry ]

 

[do góry]


 

Regulatory temperatury elektroniczne - programowalne, na szynę DIN, do instalacji wewnętrznej - sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi.

  

 

regulator temperatury i wilgotności ETO2 - programowalny z pomiarem gruntowym wilgotności i temperatury

obciążalność
max [W]
cena netto
[zł]
cena brutto
[zł]
3x3600 1.543,90 1.899,00

 

Elektroniczny, programowalny regulator wraz z czujnikiem do ochrony dachów, rynien, rur spustowych, nawierzchni, itp. przed śniegiem i lodem. Współpracuje z czujnikami zewnętrznymi ETOG, ETOR, ETF, zainstalowanymi w jednej lub dwóch strefach ogrzewania. Montaż regulatora na szynie DIN. Obudowa regulatora posiada stopień ochrony: IP 20.

 

czujnik wilgotności ETOR 55 - do rynien, stopień ochrony IP 68
wymiary
dł/szer/gł
cena netto
[zł]
cena brutto
[zł]
10 mb 589,43 725,00
czujnik wilgotności i temperatury ETOG 55 - do gruntu, stopień ochrony IP 68
10 mb 772,36 950,00
czujnik temperatury ETF 744/99 - do rynien, do montażu od elewacji
85/45/35 218,70 269,00

 

Elektroniczny, programowalny regulator wraz z czujnikiem do ochrony dachów, rynien, rur spustowych, nawierzchni, itp. przed śniegiem i lodem. Współpracuje z czujnikami zewnętrznymi ETOG, ETOR, ETF, zainstalowanymi w jednej lub dwóch strefach ogrzewania. Montaż regulatora na szynie DIN. Obudowa regulatora posiada stopień ochrony: IP 20.

[do góry]


 

Regulatory temperatury elektroniczne - na szynę DIN, do instalacji wewnętrznej - sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi.


 
regulator temperatury i wilgotności ETR2 - manualny, z pomiarem gruntowym wilgotności i temperatury
wymiary
dł/szer/gł
obciążalność
max [W]
cena netto
[zł]
cena brutto
[zł]
86/52/59 3600 711,38 875,00

regulator TVR 290 - do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi, na szynę DIN.

Regulator przeznaczony jest do kontroli systemów przeciwoblodzeniowych. Współpracuje z powietrznym czujnikiem temperatury (w komplecie). Posiada cyfrowy wyświetlacz. Regulacja początkowej i końcowej temperatury pracy systemu ogrzewania. Przeznaczony do montażu na szynie DIN. Obudowa regulatora posiada stopień ochrony: IP 20.

wymiary
dł/szer/gł
obciążalność
max [W]
cena netto
[zł]
cena brutto
[zł]
90/38/60 3200 234,96 289,00

regulator TVR 291 do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi, na szynę DIN

Regulator współpracuje z czujnikiem nawierzchniowym (w komplecie).
Parametry jak w regulatorze TVR 290.

90/38/60 3200 234,96 289,00

[do góry]


Regulatory temperatury elektromechaniczne i elektroniczne, natynkowe - do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej - sterowanie ogrzewaniem podłogowym i systemami przeciwoblodzeniowymi.

 

  wymiar [mm]
dł/szer/głęb
obciążalność
max [W]
cena netto
[zł]
cena brutto
[zł]

Regulator FTR − E − 3121 − manualny, z czujnikiem powietrznym - Elektromechaniczny − manualny regulator temperatury, wykonany w technologii bimetalowej, przeznaczony do kontroli pracy systemów grzejnych zabezpieczających rynny, rury spustowe, nawierzchnie, a także kontroli systemów ogrzewania podłogowego. Może pracować w pomieszczeniach wilgotnych lub zakurzonych, magazynach, pomieszczeniach gospodarczych, pralniach, myjniach..., a także w otwartej przestrzeni − na zewnątrz budynku. Przy sterowaniu zewnętrznymi systemami grzejnymi regulator musi być zainstalowany na zewnątrz (nie instalujemy regulatora w nasłonecznionych miejscach!). Regulator steruje systemami ogrzewania w zakresie temperatur od: − 20 do + 35 C. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia, w jakiej może pracować regulator: −30oC −Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi: 16 A.
Montaż regulatora − natynkowy. Obudowa regulatora posiada stopień ochrony: IP 65.maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: + 50oC.
 

122 / 120 / 55 3600 178,86 220,00

Regulator DTR − E − 3102 − manualny, z czujnikami powietrznymi - Elektromechaniczny − manualny zestaw 2 regulatorów temperatury działających w technologii bimetalowej, usytuowanych w jednej obudowie jest przeznaczony do kontroli pracy systemów grzejnych zabezpieczających rynny, rury spustowe. W skład urządzenia pomiarowo − sterującego wchodzą dwa regulatory, których nastawy dokonane przez użytkownika określą zakres temperatur w jakich będzie funkcjonowało ogrzewanie ( np: ustawienie górnego progu temperatury na wartość: +5oC w jednym − a dolnego progu temperatury na wartość: −5oC w drugim regulatorze określi zakres pracy systemu ogrzewania pomiędzy: −5oC i +5oC ) Przy sterowaniu zewnętrznymi systemami grzejnymi regulator musi być zainstalowany na zewnątrz budynku (nie instalujemy regulatora w nasłonecznionych miejscach!).
Regulator steruje systemami ogrzewania w zakresie temperatur od: −20oCdo +35oC.
Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia, w jakiej może pracować regulator: -30oC − maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: +50oC. Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi: 16 A.
Montaż regulatora − natynkowy. Obudowa regulatora posiada stopień ochrony: IP 65.

122 / 120 / 55 3600 223,58 275,00

Regulatory UTR 20 i UTR 60 − manualne, z czujnikiem uniwersalnym, powietrznym, rurowym - Elektroniczne − uniwersalne regulatory temperatury w wersji natynkowej, do kontroli pracy systemów grzejnych zabezpieczających rynny, rury spustowe, nawierzchnie (UTR 20), systemów ogrzewania podłogowego, klimatyzacji (UTR 60). Regulatory mogą współpracować z czterema różnymi czujnikami temperatury (podłogowym, powietrznym zainstalowanym w pomieszczeniu, powietrznym zainstalowanym na zewnątrz budynku, rurowym). W regulatorach jest możliwa regulacja histerezy. Po podłączeniu do regulatora zewnętrznego zegara jest możliwe obniżenie zadanej temperatury. Dioda zielona sygnalizuje aktywację przekaźnika − dioda czerwona sygnalizuje błąd czujnika. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia, w jakiej może pracować regulator: − 30oC − maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: + 50oC. Maksymalne obciążenie styków przekaźnika wynosi: 16 A. Montaż regulatorów − natynkowy. Obudowa regulatorów posiada stopień ochrony: IP 65.
Regulator UTR 20 steruje systemami ogrzewania w zakresie temperatur od: −20oC do +35oC.
Regulator UTR 60 steruje systemami ogrzewania w zakresie temperatur od: 0oC do +60oC.

122 / 120 / 55 3600 361,79 445,00
Czujnik temperatury do regulatora UTR 20 i UTR 60
Czujnik temperatury − uniwersalny; zakres pomiaru: (−50oC do + 175oC) − długość przewodu 1,5 m 77,24 95,00
Czujnik temperatury − uniwersalny; zakres pomiaru: (−5oC do + 70oC) − długość przewodu 4 m 60,98 75,00
Czujnik temperatury − do rury; zakres pomiaru: (−40oC do +120oC) − długość przewodu 1,5 m 69,11 85,00
Czujnik temperatury − powietrzny; zakres pomiaru: (−40oC do +100oC) − długość przewodu 1,5 m 97,56 120,00
Czujnik temperatury − powietrzny; zakres pomiaru: (−40oC do +80oC) − brak przewodu 150,41 185,00


Regulatory temperatury - elektroniczne - programowalne, na szynę DIN
do instalacji wewnętrznej - sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi
 

Regulator wilgotności i temperatury EM 524 90 − programowalny do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi na szynę DIN. Regulator przeznaczony do sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi zainstalowanymi w małych i dużych nawierzchniach, w rynnach, na dachach. Współpracuje z czujnikami: ESF 524 001, ESF 524 011, TFF 524 002, TFF 524 012 przeznaczonymi do nawierzchni gruntowych, czujnikami: ESD 524 003 i TFD 524 004 monitorującymi rynny, dachy, anteny satelitarne itd. Regulator może współpracować z jednym lub dwoma czujnikami. Wariant z dwoma czujnikami zapewni kontrolę ogrzewania dwóch niezależnych sektorów ( np: rynny − rury spustowe i zjazd do garażu). Wszystkie parametry pracy można wprowadzić i regulować wykorzystując przyciski na przedniej ściance regulatora. Regulator w trakcie realizacji programu wykorzystuje: pomiar temperatury i pomiar wilgotności. Wartości aktualnej temperatury powietrza i bezpośredniego otoczenia czujnika są w sposób ciągły prezentowane na ekranie.
Montaż regulatora na szynie DIN. Obudowa regulatora posiada stopień ochrony: IP 40.

140 / 90 / 59 3600 1341,46 1650,00

[do góry]


czujniki lodu i śniegu - instalacje zewnętrzne
czujniki wilgotności i temperatury - instalacje zewnętrzne

czujniki  temperatury - powietrzne - instalacje zewnętrzne

Czujnik ESD 524 003 − czujnik wilgotności i temperatury − rynnowy - Czujnik ESD 524 003 jest przeznaczony do wykrywania śniegu i lodu w rynnach, na dachach itp. Posiada wbudowany czujnik temperatury NTC, który kontroluje wartość temperatury na powierzchni czujnika, element grzejny (grzałkę) odpowiedzialną za stopienie warstwy śniegu i lodu na powierzchni czujnika i 2 rurkowe elementy odpowiedzialne za pomiar wilgotności. Zakres pomiaru temperatury od: −30oC do: +80oC.

wymiar
dł/szer/gł.
napięcie zasilania
[V]
Numer katalogowy Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
224 / 21 / 12,8 8 0524 99 000 003 321,14 395,00

Czujnik ESF 524 011 − ESF 524 001 − czujnik wilgotności i temperatury − gruntowy - Czujnik ESF 524 011 jest przeznaczony do kontroli temperatury na powierzchni czujnika i wykrywania śniegu lub lodu na nawierzchni poza strefą ogrzewania. Posiada wbudowany czujnik temperatury NTC, który kontroluje wartość temperatury na powierzchni czujnika, element grzejny (grzałkę) odpowiedzialną za stopienie warstwy śniegu i lodu z powierzchni czujnika i 2 metalowe pierścienie pełniące funkcję czujnika wilgotności. W komplecie z czujnikiem występuje tuleja do jego montażu w nawierzchni. Wersja czujnika gruntowego bez tulei ma symbol: ESF 524 001. Zakres pomiaru temperatury od: −30oC do: +80oC.

70 / 70 / 100 8 0524 99 000 001 626,02 770,00

Czujnik TFF 524 012 − TFF 524 002 − czujnik wilgotności i temperatury − gruntowy - Czujnik TFF 524 012 jest przeznaczony do kontroli temperatury gruntu w strefie ogrzewanej nawierzchni i wykrywania wilgoci w tej − ogrzewanej strefie. Posiada wbudowany czujnik temperatury NTC, który kontroluje wartość temperatury na powierzchni czujnika, i 2 metalowe pierścienie pełniące funkcję czujnika wilgotności. W komplecie z czujnikiem występuje tuleja do jego montażu w nawierzchni. Wersja czujnika gruntowego bez tulei ma symbol: TFF 524 002. Zakres pomiaru temperatury od: −30oC do: +80oC.

70 / 70 / 100 8 0524 99 000 002 585,37 720,00

Czujnik TFD 524 004 − do kontroli temperatury powietrza lub gruntu - Czujnik TFD 524 004 jest przeznaczony do kontroli temperatury gruntu w systemach przeciwoblodzeniowych instalowanych w nawierzchniach albo monitorowania temperatury otoczenia w systemach rynnowych. Zakres ustawień temperatury od: −30oC do: +80oC.

35 / 9   0524 99 000 004 69,11 85,00


[do góry]

Akcesoria

  długość
[m]
cena netto
[zł]
cena brutto
[zł]

Łuk prowadzący 90o do rurki ochronnej czujnika podłogowego - zapewnia optymalny promień wygięcia rurki ochronnej podłogowego czujnika temperatury - pomiędzy jej fragmentem instalowanym w ścianie i instalowanym w podłodze.

  7,80 9,60

Rurka ochronna z zaślepką do czujnika podłogowego - zabezpiecza czujnik podłogowy przed uszkodzeniem mechanicznym i umożliwia jego wymianę w przypadku uszkodzenia.

  17,88 22,00

Uniwersalna taśma montażowa odporna na UV - 1mb - stosowana do montażu przewodów wykorzystywanych w systemach ogrzewania przeciwoblodzeniowego (w nawierzchniach, rynnach)

  6,91 8,50

Aluminiowa taśma montażowa (w opakowaniu 25mb) - stosowana do montażu przewodów wykorzystywanych w systemach ogrzewania podłogowego i systemach przeciwoblodzeniowych (montaż na dachach, w rynnach, nawierzchniach)

25 91,85 113,00

Zestaw połączeniowy do przewodów samoregulujących SLR - stosowany do połączenia grzewczego przewodu samoregulującego z przewodami zasilającymi.

  60,98 75,00

Uchwyt rynnowy (w opakowaniu 25 szt) - stosowany do montażu przewodów w systemach przeciwoblodzeniowych (montaż w rynnach)

  60,98 75,00

Uchwyt, dystans rynnowy (łuk) - stosowany do montażu przewodów w systemach przeciwoblodzeniowych (montaż w rynnach)

  2,25/szt 2,77/szt
Linka stalowa z uchwytem (łuk) - do montażu przewodów w systemach przeciwoblodzeniowych w rurach spustowych
5 mb 66,66 82,00
10 mb 161,78 199,00
20 mb 308,13 379,00

[do góry]